Pierwsze Urodziny

W tym miesiącu obchodzimy pierwsze urodziny 🙂

Z tej okazji na naszym fanpage’u ogłaszamy konkurs.

Zachęcamy do skorzystania.

Poniżej regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Konkurs Urodzinowy Iridium PC

 

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Iridium PC Mikołaj Gacek, ul. Katowicka 9 40-174 Katowice NIP 634-252-18-92

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie facebook.pl/iridiumpc w dniach 9.04.2018-16.04.2018

 

 

 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  2. nie jest pracownikiem Iridium PC.
  3. nie jest członkiem rodziny pracownika Iridium PC.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. Polubienie strony na Facebooku facebook.pl/iridiumpc
  2. Udostępnienie posta konkursowego na Facebooku

 

 

 • 3

NAGRODY

 

 

 1. Każdy Uczestnik spełniający warunki § 2 jest uprawiony do otrzymania karty rabatowej wydawanej w siedzibie Organizatora w terminie od 09.04.2018 do dnia 30.04.2018.
 2. Nieodebranie karty w wyznaczonym terminie będzie oznaczać brak możliwości skorzystania z Nagrody.
 3. Karta rabatowa uprawnia do jednorazowej zniżki na usługi serwisowe Organizatora w wysokości 50% ceny dla Uczestnika Konkursu.
 4. Karta rabatowa traci ważność po trzech miesiącach od dnia jej wydania.
 5. Warunkiem otrzymania zniżki jest okazanie karty rabatowej przed wykonaniem usługi serwisowej. W przeciwnym wypadku zniżka nie zostanie uwzględniona.

 

 

 

 

 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

 

 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.iridiumpc.pl.

 

Dodaj komentarz